Archetypes

Ik werk met het systeem van 7 archetypes, waar veel van onze "alternatief "werkend therapeuten mee werken. Ieder van ons doorloopt al deze archetypes meerder malen, telkens op een ander niveau( dus niet lineair maar cyclisch). Als we vanuit ons hoger bewustzijn het archetype in de realiteit kunnen brengen, dan hebben we het ons eigen gemaakt en kunnen de kernkwaliteit, het potentieel leven. We dragen dus alle archetypes in ons, we hoeven ze enkel bewuste worden en te doorleven.

Binnen dit systeem van 7 archetypes vind jij deze onder verdeling terug;

+ trauma -> het trauma heb je ooit in dit of een vorig leven of via je familie systeem opgelopen; hier door zijn de belemmerende ideeën die bij het archetype horen als het ware wakker gemaakt. Meestal houd je (onderbewust) dit trauma in stand, om jezelf te confronteren met onafgewerkte stukken.

+Fysieke resonantie-> als je aan een bepaald archetype werkt, is je lichaam extra gevoelig voor bepaalde stoffen. Meestal is dit duidelijke herkenbaar en gemakkelijk op fysiek niveau te ondersteunen

+overtuigingen-> heb je eenmaal een trauma opgelopen, dan ontwikkelt zich een negatieve overtuiging waarmee jij je eigen realiteit creëert. Tegelijkertijd houdt deze overtuiging je af van heelheid en het integreren van het archetype.

+ ziele te kort-> als gevolg van de negatieve overtuiging heeft je ziel een duidelijk te kort aan een bepaald gevoel. Vaak kun je dit gevoel niet ontvangen, al zou je erdoor omringt worden.

+Behoefte-> behalve een te kort ontwikkeld zich ook een hunkering naar een gevoel. Door die hunkering zet jij jezelf in een slachtofferrol en heb je de overtuiging dat je dit gevoel te ervaren, vaak projectie op andere

+Compensatie-> we kunnen  op twee manieren onze te korten compenseren , door of wel ertegenin te gaan ( vechte Ýang) ofwel de confrontatie te ontwijken( vluchten/ Yin)

+Potentieel: -> de kernkwaliteit die we willen bereiken

+ Bescherming-> soms saboteren we ons zelf, een deel van ons beschermt ons tegen verandering. Dit deel willen we graag transformeren, ompolen 

+ uitdaging -> het resultaat van de transformatie van de beschermer , dat wat mogelijk is

 

De archetypes  door loop je dus je hele leven lang.