Nine Star Ki Blue print

€ 25,00

Nine Star Ki blue print - Worden vragen zoals wie ben jij, waarom doe je de dingen die je doet en waar heb je extra hulp bij nodig. zo leer je jezelf dus beter kennen.

Bij Nine Star Ki – Chinese Astrologie – gaan we ervan uit dat jij uit drie elementen ‘bestaat’. Deze drie elementen zeggen iets over je karakter, persoonlijkheid, kwaliteiten en valkuilen. Ook geeft Nine Star Ki weer of er karmische – oude levens – invloeden zijn en wat je levensrichting zou kunnen zijn. Omdat er Vijf Elementen zijn, mis je dus altijd – net als ieder ander mens - basiselementen. Deze missende elementen geven je leercyclus, je uitdagingen, je valkuilen weer. De persoonlijke Nine Star Ki karakteranalyse maakt gebruik van je geboortedatum en is gebaseerd op de Vijf Elementen.

De Vijf Elementen staan in een bepaalde verhouding tot elkaar. Een aantal voeden elkaar en anderen remmen elkaar weer af of werken juist controlerend. De samenstelling van jouw drie elementen bepaalt of je het leven stromend leeft en jouw uitdaging ligt in de missende elementen eigen maken of dat je juist een interne struggle ervaart en afgeremd wordt omdat elementen niet met elkaar in harmonie zijn.

Naast de drie elementen die aanwezig zijn in je reeks en je alles vertellen over wie je bent, is de samenstelling van jouw reeks dus medebepalend voor de mate waarin je dingen neer kan zetten, kan realiseren en uitdagingen kan verwachten. Het geeft je breed inzicht in levensaspecten die nu wellicht niet te verklaren of te begrijpen zijn. Je leert jezelf – en ook de ander - beter kennen.

Let op:

Dit wordt als een PDF bestand via de mail naar u toe gestuurd.
Dit product gaat om een digitale aankoop.